OBSERWACJA I PRZECIWDZIAŁANIE INWIGILACJI:

- Obserwacja (dynamiczna i statyczna) osób, mienia i zdarzeń;
- zabezpieczenie Zleceniodawcy oraz obiektów (miejsc) przed obserwacją;
- przygotowanie i zabezpieczenie obiektów (pomieszczeń) do spotkań poufnych; 
- wykrywanie podsłuchów i ukrytego monitoringu w obiektach i na zewnątrz;
- sprawdzanie urządzeń elektronicznych pod kątem zainstalowanych aplikacji szpiegowskich;
- sprawdzenie samochodów i innych ruchomości pod katem zainstalowanych urządzeń podsłuchowych i nawigacyjnych.
- Zastosowanie kontr obserwacji i zabezpieczenia zewnętrznego osób i mienia (pomieszczeń) przed działaniami konkurencji prowadzącej wywiad gospodarczy.