SPRAWY POSZUKIWAWCZE:
- Poszukiwanie osób zaginionych;
- Poszukiwanie osób ukrywających się;
- Poszukiwanie ukrytego majątku;
- Poszukiwanie, ustalanie materiałów, świadków w postępowaniach 
 karnych i cywilnych;