Usługi detektywistyczne

Agencja Wywiadowcza Wschód s.c. świadczy kompleksowe usługi w zakresie udzielania pomocy prawnej oraz zapewnienia bezpośredniego bezpieczeństwa i ochrony obywateli. Oprócz szeroko pojętej działalności detektywistycznej, proponujemy również ochronę bezpośrednią osób i mienia, oraz wyposażenie obiektów (nieruchomości) w profesjonalny system monitoringu wizyjnego.  

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI DETEKTYWISTYCZNEJ

Osoby fizyczne: 
- Wykrywanie zdrad małżeńskich i partnerskich;
- obserwacja osób, mienia;
- ustalenie stanu majątkowego, poszukiwanie i ustalanie mienia;
- poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się;
- sporządzenie wywiadu środowiskowego na osobę;
- prowadzenie spraw o oszustwa matrymonialne;
-  prowadzenie ustaleń personalno adresowych (dane personalne, adresy zamieszkania, faktycznego przebywania itp.);
- wykrywanie podsłuchów oraz stosowanych metod inwigilacji;
- inne sprawy wynikające z przyjętego zlecenia. 

Firmy prawnicze: 
 - ustalanie dowodów rzeczowych i osobowych, źródeł dowodowych, na każdym etapie postępowania karnego i cywilnego;
gromadzenie dowodów i pozyskiwanie informacji, koniecznych do przygotowania przez Państwa strategii prowadzenia sprawy;
- zbieranie informacji niezbędnych do opracowania opinii;
- ustalanie składników majątkowych koniecznych do skutecznej egzekucji wierzytelności;
- realizacja innych zleceń, których zakres i cele nie wykraczają poza granice obowiązujących przepisów prawa.    

Podmioty gospodarcze: 
- sprawdzanie wiarygodności Państwa partnerów gospodarczych;
- określanie składników majątkowych koniecznych do wykonywania zobowiązań;
- określanie zdolności płatniczych kontrahentów;
- Wywiad personalny przed nawiązaniem współpracy gospodarczej;
- Zabezpieczenie spotkań i pomieszczeń do spotkania;
- gromadzenie materiału dowodowego, ustalanie źródeł, umożliwiające eliminację nieuczciwej konkurencji;
- Wywiad środowiskowy podmiotu gospodarczego;
-prowadzenie działań zmierzających do ustalenia przyczyn i zapobieżeniu strat ponoszonych przez firmę, na skutek niekorzystnej lub bezprawnej działalności pracowników;
- ustalanie źródeł ujawniania tajemnicy handlowej lub tajemnic przedsiębiorstwa;
- realizacja zleceń indywidualnie sprecyzowanych; 

WYKRYWANIE PODSŁUCHÓW I STOSOWANYCH METOD INWIGIKLACJI: 
- wykrywanie podsłuchów i ukrytego monitoringu w obiektach;
- sprawdzanie urządzeń elektronicznych pod kątem zainstalowanych aplikacji szpiegowskich;
- sprawdzenie samochodów i innych ruchomości pod katem zainstalowanych urządzeń podsłuchowych i nawigacyjnych.
- Zastosowanie kontr obserwacji i zabezpieczenia zewnętrznego osób i mienia (pomieszczeń) przed działaniami konkurencji prowadzącej wywiad gospodarczy. 

Usługi dla Towarzystw Ubezpieczeniowych 
- sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych w zakładach ubezpieczeń
- śledztwa ubezpieczeniowe
- nadużycia ubezpieczeniowe
- weryfikacja zdarzeń objętych ubezpieczeniem 

Zapewniamy bezwzględną dyskrecję prowadzonych rozmów oraz podejmowanych przez nas dalszych działań. 
W czasie wykonywanych zleceń, priorytetem jest dla nas anonimowość i bezpieczeństwo zleceniodawcy.