Usługi detektywistyczne

             ZAKRES DZIAŁALNOŚCI DETEKTYWISTYCZNEJ
Osoby fizyczne: 
- Wykrywanie zdrad małżeńskich i partnerskich;
- ustalenie stanu majątkowego, poszukiwanie i ustalanie mienia;
- Ustalenie danych kontaktowych osoby;
- ustalenie adresu do celów prawnych;
- ustalenie faktycznego miejsca przebywania, pracy;
- Ustalenie stanu prawnego nieruchomości;
- Ujawnienie ukrytych źródeł dochodu;
- sporządzenie wywiadu środowiskowego na osobę;
- prowadzenie spraw o oszustwa matrymonialne;
- inne sprawy wynikające z przyjętego zlecenia.  
 
Firmy prawnicze:
 - ustalanie dowodów rzeczowych i osobowych, źródeł dowodowych, na każdym etapie postępowania karnego i cywilnego;
- gromadzenie dowodów i pozyskiwanie informacji, koniecznych do przygotowania przez Państwa strategii prowadzenia sprawy;
- zbieranie informacji niezbędnych do opracowania opinii;
- ustalanie składników majątkowych koniecznych do skutecznej egzekucji wierzytelności;
- realizacja innych zleceń, których zakres i cele nie wykraczają poza granice obowiązujących przepisów prawa.  
   
  Podmioty gospodarcze: 
- sprawdzanie wiarygodności Państwa partnerów gospodarczych;
- określanie składników majątkowych koniecznych do wykonywania zobowiązań;
- określanie zdolności płatniczych kontrahentów;
- Wywiad personalny przed nawiązaniem współpracy gospodarczej;
- Zabezpieczenie spotkań i pomieszczeń do spotkania;
- gromadzenie materiału dowodowego, ustalanie źródeł, umożliwiające eliminację nieuczciwej konkurencji;
- Wywiad środowiskowy podmiotu gospodarczego;
- Prowadzenie działań zmierzających do ustalenia przyczyn i zapobieżeniu strat ponoszonych przez firmę, na skutek niekorzystnej lub bezprawnej działalności pracowników;
- ustalanie źródeł ujawniania tajemnicy handlowej lub tajemnic przedsiębiorstwa;
- realizacja zleceń indywidualnie sprecyzowanych;     

Enter your text here

Zapewniamy bezwzględną dyskrecję prowadzonych rozmów oraz podejmowanych przez nas dalszych działań. 
W czasie wykonywanych zleceń, priorytetem jest dla nas anonimowość i bezpieczeństwo zleceniodawcy.