OBSERWACJA I KONTR OBSERWACJA

- Obserwacja (dynamiczna i statyczna) osób, mienia i zdarzeń;
- zabezpieczenie Zleceniodawcy oraz obiektów (miejsc) przed obserwacją;
- przygotowanie i zabezpieczenie obiektów (pomieszczeń) do spotkań poufnych;