SPRAWY GOSPODARCZE I KARNO – SKARBOWE

Postępowania karno - skarbowe:
 
 - ustalanie dowodów rzeczowych i osobowych, źródeł dowodowych, na każdym etapie postępowania karnego i cywilnego;
- gromadzenie dowodów i pozyskiwanie informacji, koniecznych do przygotowania strategii prowadzenia sprawy;
- zbieranie informacji niezbędnych do opracowania opinii biegłych;
- ustalanie składników majątkowych koniecznych do skutecznej egzekucji wierzytelności;
- realizacja innych zleceń, których zakres i cele nie wykraczają poza granice obowiązujących przepisów prawa.  

Gospodarcze: 
- sprawdzanie wiarygodności Państwa partnerów gospodarczych;
- określanie składników majątkowych koniecznych do wykonywania zobowiązań;
- określanie zdolności płatniczych kontrahentów;
- Wywiad personalny przed nawiązaniem współpracy gospodarczej;
- Zabezpieczenie spotkań i pomieszczeń do spotkania przed inwigilacją;
- gromadzenie materiału dowodowego, ustalanie źródeł, umożliwiające eliminację nieuczciwej konkurencji;
- Wywiad środowiskowy podmiotu gospodarczego;
- Prowadzenie działań zmierzających do ustalenia przyczyn i zapobieżeniu strat ponoszonych przez firmę, na skutek niekorzystnej lub bezprawnej działalności pracowników;
- ustalanie źródeł ujawniania tajemnicy handlowej lub tajemnic przedsiębiorstwa;
- realizacja zleceń indywidualnie sprecyzowanych;