SPRAWY RODZINNE , OPIEKUŃCZE I MAJĄTKOWE:

- Zbieranie i zabezpieczenie materiałów wskazujących na zdrady małżeńskie i partnerskie;
- ustalenie stanu majątkowego, poszukiwanie i ustalanie mienia jego ukrycia;
- Ustalenie danych kontaktowych osoby;
- ustalenie adresu do celów prawnych;
- ustalenie faktycznego miejsca przebywania, pracy;
- Ustalenie stanu prawnego nieruchomości;
- Ujawnienie ukrytych źródeł dochodu;
- sporządzenie wywiadu środowiskowego na osobę;
- prowadzenie spraw o oszustwa matrymonialne;
- kontrola sprawowanej opieki nad dziećmi.
- inne sprawy wynikające z przyjętego zlecenia;