WSPÓŁPRACA Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI:- prowadzenie spraw dotyczących zapobiegania i wykrywania oszustw związanych z działalnością ubezpieczeniową;
- Współpraca z pracownikami jednostek ubezpieczeniowych przy realizacji czynności wyjaśniających;
- Przygotowanie raportów, opracowanie wniosków i zaleceń;
- Zbieranie materiałów i dokonywanie ocen na temat metod i sposobów dokonywania oszustw ubezpieczeniowych