Ceny usług detektywistycznych

Każda z usług jest wyceniana indywidualnie przez nasze biuro na podstawie indywidualnej rozmowy oraz analizy danych dotyczących konkretnego przypadku. Spotkanie z detektywem odbywa się w dogodnym dla Państwa miejscu i czasie; możliwy jest także stały pobyt u klienta w uzgodnionym okresie. Zlecenia krótkoterminowe mogą być wycenione wg stawek godzinowych. Przy długotrwałej współpracy z firmami ceny podlegają negocjacji. Ceny usług detektywistycznych wynikają przede wszystkim z tzw. kosztów logistycznych (samochody, paliwo), osobowych (ilość specjalistów niezbędnych do zaangażowania w sprawę), rodzaju wykorzystywanego podczas realizacji sprawy kosztownego, profesjonalnego sprzętu oraz kosztów dodatkowych (informatorzy). 
 
Ewentualne zmiany kosztu usług detektywistycznych   
Koszt realizowanych zleceń przez naszych detektywów może podlegać modyfikacjom w zależności od stopnia trudności i skali skomplikowania sprawy oraz warunków realizacji konkretnego zlecenia. Nasze biuro detektywistyczne zawsze precyzyjnie wycenia usługę, jednak cena za usługę detektywistyczną może ulec zmianie jeśli wystąpią nieprzewidziane okoliczności. W takiej sytuacji przedstawiciel biura detektywistycznego kontaktuje się z klientem i wspólnie uzgadnia ewentualną korektę kosztów zlecenia.
W zależności od charakteru sprawy, możemy zaproponować rozliczenie ryczałtowe (koszt ustalony z góry za kompletną usługę) lub godzinowe (ceny ustalane za każdą rozpoczętą godzinę naszej pracy).
 
Rozliczenie końcowe usługi detektywistycznej 
Biuro detektywistyczne rozpoczyna zlecone czynności po uprzednim podpisaniu umowy na świadczenie usług detektywistycznych oraz po otrzymaniu uzgodnionej ze zleceniodawcą zaliczki. 
Po zakończeniu czynności przewidzianych zleceniem, przygotowujemy sprawozdanie z dokumentacją fotograficzną i / lub audio, wtedy też wystawiamy fakturę końcową.  

Gwarantujemy indywidualne podejście i profesjonalne wykonanie usługi w możliwie najniższej cenie i najkrótszym możliwym terminie.